Denne hjemmeside er lukket.
Du skal nu bruge LäraNära-portalen,
https://portal.laranara.se

Brug de samme loginoplysninger som her.